Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom.
Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: mjerenje prisutnosti dima, mjerenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote.

Informaciju dalje prosleđuju do protivpožarne centrale koja provjerava vjerodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.

Moguća je integracija provalnog i protivpožarnog sistema. Relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h. Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar. Nakon dojave dežurna služba će poslati u objekat interventu i dežurnu vatrogasnu službu.

Konvencionalne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona. Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara. U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran i zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu.

Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara. Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem “adresabilan” to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran.

U ovoj oblasti predlažemo ugradnju visoko kvalitetne opreme.

Security guard Montenegro u ponudi ima protiv požarne centrale (pp centrale), senzore, ručne javljače, detektore dima, optičke detektore, detektore plamena za adresabilne i konvencijalne sisteme dojave požara. Takodje nudimo usluge servisiranje sistema dojave požara.

Ukoliko želite da Vam pošaljemo ponudu ili obiđemo Vaš objekat, pošaljite nam mail na office@securityguardmn.com ili nas kontaktirajte na 063/205-932.