Projektovanje i izvođenje elektro instalacija

Naše preduzeće zajedno sa partnerima se bavi i projektovanjem i izvođenjem električnih instalacija. Do sada smo izradili veliki broj Idejnih i Glavnih projekata kao i Projekata izvedenog stanja na objekima različitih tipova i namena:

 • porodično stambeni objekti
 • stambeni objekti
 • poslovni objekti
 • proizvodno-industrijski objekti
 • školski objekti
 • sportski objekti
 • hotelsko-ugostiteljski objekti
 • termomašinska postrojenja
 • energetska postrojenja
 • skloništa

Za svaki objekat vršimo projektovanje i izvođenje kompletnih spoljnih i unutrašnjih električnih instalacija. Projektujemo Elektroenergetske instalacije (jake struje) i to:

 • trafostanice
 • dizel-agregatska postrojenja
 • spoljnu energetsku mrežu i napojne kablove
 • spoljno osvetljenje
 • uzemljenje i izjednačenje potencijala
 • klasične i rano-starujuće gromobranske instalacije
 • glavni energetski razvod, razvodne ormate, table, napojne kablove
 • osvetljenje i protivpanično osvetljenje
 • utičnice i fiksne priključke
 • napajanje i upravljanje termomašinskim instalacijama (grijanje, hlađenje, ventilacija, toplotne podstanice i kotlarnice)
 • motorni pogoni
 • grijanje oluka i rampi

Projektujemo Telekomunikacione i signalne instalacije (slabe struje) i to:

 • telefonska instalacija
 • računarska mreža (strukturna mreža)
 • televizijska instalacija (zajednički antenski sistem i kablovska televizija)
 • automatska i ručna detekcija i dojava požara (protivpožarni sistem)
 • detekcija i dojava provale (alarmni sistem)
 • video nadzor (CCTV-IP)
 • kontrola pristupa, evidencija radnog vremena
 • hotelski sistem
 • konferencijski sistem
 • bolnički sistem uzbune
 • ozvučenje
 • interfoni
 • SOS

Kod projektovanja primjenjujemo sve zakone, standarde, propise i preporuke koje su izdale nadležne državne i stručne službe. Takođe koristimo najnovije stručne programe i opremu na izradi projekata. U dugogodišnjem radu smo stekli niz stručnih saradnika kod renomiranih proizvođača i distributera domaće i strane opreme i materijala koji nam pomažu da dođemo do najkvalitetnijeg rješenja za svaki dio projekta.

Na projektovanju su angažovane naše kolege i stručni saradnici, prepoznati kao veliki strucnjaci i profesionalci.