Održavanje sistema tehničke zaštite

Naše dugogodišnje iskustvo i stručnost našeg tehničkog tima daje nam mogućnost da Vam ponudimo održavanje Vaših tehničkih sistema. Naše je mišljenje da samo zadovoljni korisnici naših usluga mogu tržištu prenijeti našu poruku na najbolji mogući način. Securitz guard Montenegro pored projektovanja, izvođenja i montaže, vrši i održavanja sistema u garantnom i vangarantnom roku za sve sisteme iz različitih oblasti rada kompanije.

Svi tipovi održavanja obezbjeđuju korisniku visok stepen sigurnosti i bezbrižnosti kada je u pitanju naša oprema.

Ono što je kod svakog tipa održavanja veoma bitno je:

• brzina odziva i,

• raspoloživost tehničkog osoblja na poziv u slučaju problema.

Securitz guard Montenegro garantuje odziv u nekim slučajevima manji od sat vremena, sa raspoloživošću 24 časa dnevno.

Ugovori o održavanju daju prioritet u odzivu na poziv i rješavanju problema korisnika koji imaju ovakve Ugovore, u garantnom i vangarantnom roku. Bez obzira što je uređaj u garantnom roku, garancija sama po sebi ne garantuje popravku uređaja i vraćanje sistema u funkcionalno stanje u roku manjem od 45 dana, već samo napor da se uređaj što pije popravi. Upravo iz ovog razloga nudimo Ugovore o održavanju i u garantnom roku, kako bi korisnicima koji su potpisali ove ugovore garantovali popravku uređaja ili vraćanje sistema u funkcionalno stanje u ugovorenom roku.

Ukoliko naiđete na bilo kakav problem pri korišćenju naših uređaja ili sistema, potrebno je samo da pozovete našu tehničku podršku. Imamo specijalizovan tim tehničke podrške koji je posebno obučen kako bi u brzom roku i na najstručniji mogući način riješili bilo kakav problem sa kojim se korisnik može suočiti.

Tim je dostupan našim cijenjenim klijentima 24 sata dnevno.