Motori za kapije

Motori za kapije

Prije samog postavljanja opreme za automatsko pokretanje kapije potrebno je stvoriti tehničke preduslove za ugradnju. Preduslovi se ogledaju u postavljanju potrebnih instalacionih kablova i prilagođavanju konstrukcije same kapije.
Nepostojanje tehničkih uslova otežava i poskupljuje sam postupak ugradnje opreme.
Prije betoniranja ili popločavanja prilaza za automobile treba postaviti instalacione kablove za napajanje motora i povezivanje dodatne opreme sa motorom. Pobrojaćemo sve pozicije i instalacione kablove koje treba postaviti do njih:
Motor: od table sa osiguracima do mjesta postavljanja motora treba postaviti napojni kabl PPY 3×1,5.
Fotoćelije: od motora do mjesta postavljanja fotoćelija treba postaviti kabl J-Y(St)Y 2x2x0,8.
Signalna lampa sa antenom: od motora do mjesta postavljanja signalne lampe sa antenom treba postaviti kabl RG59 + 2×0,75.
Eksterna antena: od motora do mjesta postavljanja antene treba postaviti kabl RG59.
Zidni prekidač: od motora do mjesta postavljanja prekidača treba postaviti kabl J-Y(St)Y 2×0,8.
Eksterna prijemna jedinica: od motora da mjesta postavljanja prijemne jedinice treba postaviti kabl J-Y(St)Y 3x2x0,8.
Napomena: Sve instalacione kablove postavljati kroz instalaciona crijeva. Na strani periferija ostaviti rezervu u kablu od 25cm a na strani motora 60cm.
Prilikom izrade same kapije i betoniranja ili popločavanja prilaza za automobile treba voditi računa o nekoliko stvari koje se tiču ugradnje motora za kapije:

Čitavom dužinom kapije treba da postoji profil na koji će biti pričvršćena zupčasta letva.
Dužina krila kapije treba da bude bar 25cm veća od dužine prolaza koji zatvara.
Između krila kapije i metalnog stuba koji nosi kapiju mora da postoji prostor od minimum 4cm sa strane krila na koju se postavlja zupčasta letva i 2cm sa suprotne strane.
Ukoliko su na krajevima kapije metalni stubovi treba predvidjeti postavljanje eventualne dodatne opreme na iste.
Na mjestu postavljanja motora treba ubetonirati postolje motora. Ukoliko se oprema nabavlja za automatizaciju već postavljane kapije, na mjestu postavljanja motora izbetonirati stopu 40x40cm.
Naša preporuka je nabavka opreme za automatsko otvaranje kapije prije izrade i postavljanja same kapije i koordinacija svih angažovanih izvođača radova. Direktnim probnim postavljanjem opreme i u komunikaciji između izvođača radova mogu se precizno odrediti mjesta postavljanja postolja motora, konstruktivnog elementa na krilu koji nosi zupčastu letvu itd.

Ukoliko želite da Vam pošaljemo ponudu ili obiđemo Vaš objekat, pošaljite nam mail na office@securityguardmn.com ili nas kontaktirajte na 063/205-932.