Traženje izgubljenih lica

Naše preduzeće uspješno se bavi pronalaskom lica koja se kriju ili Vam je nepoznato mjesto njihovog boravišta a željeli bi da direktno ili preko posrednika stupite u vezu sa tom osobom. To mogu biti različite kategorije lica, na primjer članovi porodice ili prijatelji sa kojima ste izgubili kontakt, ali i osobe koje, bez obzira na razlog, izbjegavaju da prihvate susret sa Vama ili se kriju. U svim ovakvim situacijama,Security guard Montenegro Vam svakako može pomoći jer sa godinama iskustva u ovom polju istraga imamo iza sebe odlične rezultate u uspješnoj potrazi i pronalaženju lica.

U ovoj kategoriji usluga, spremni smo da za Vaše potrebe aktivno radimo na pronalaženju i identifikaciji onih koji na bilo koji način ugrožavaju Vaš ustaljeni način života, koji ugrožavaju Vašu porodicu i brak, atakuju na zdravlje i blagostanje Vaše djece, ako i onih  osoba koje su Vam prouzrokovale materijalnu štetu krađom ili neplaćanjem za izvršene usluge.

Možemo Vam  pomoći i u potrazi za predmetima od vrijednosti koji su izgubljeni ili sumnjate da su ukradeni, izgubljenim dokumentima, kao i dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima.

PRONALAŽENJE NESTALIH LICA

Security guard Montenegro veoma je uspješan u pronalaženju i utvrđivanju adrese prebivališta i boravišta  lica za sa kojima ste davno izgubili vezu i za koja ste po bilo kom osnovu zainteresovani da ih  pronađete.

Možemo Vam pomoći da pronađete bivšeg  prijatelja ili kolegu iz škole ili sa studija, ali se, prema našem dosadašnjem iskustvu, najčešće radi o članovima uže ili šire porodice koji su davno otišli u inostranstvo ili u neki drugi grad u regionu i sa kojima godinama niste bili u kontaktu, a sada Vam je, iz bilo kog razloga, neophodno da stupite u vezu s njima. Vaši razlozi mogu biti materijalne ili lične i emotivne prirode, a mi ćemo profesionalno i sa podjednakom agilnošću pristupiti potrazi.

Spremni smo da Vam pružimo svu pomoć i u slučajevima iznenadnog nestanka Vama bliske osobe bez obzira da li se radi o bolesnom i dementnom članu porodice, odbjeglom maloljetniku ili žrtvi otmice. Security guard Montenegro će odmah, često i prije zvanične policijske potrage, započeti traganje za nestalom osobom i preduzeti sve moguće mjere kako bi se nestalo lice što prije vratilo porodici.

LICA KOJA SE KRIJU RADI IZBJEGAVANJA KRIVIČNOG GONJENJA

Naši službenici su profesionalci sa prethodnim dugogodišnjim stažom i radom u bezbjednosnim službama naše zemlje. Njihovo iskustvo je neprocijenjivo kada se radi o otkrivanju i pronalaženju lica koja su izvršila neko kažnjivo djelo ali izbjegavaju suočavanje sa pravosudnim organima i time i Vas onemogućavaju u ostvarivanju prava.

Bilo da se radi o osumnjičenim za manja krivična djela ili prekršaje, uključujući i djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koja kriju boravište i nedostupni su organima gonjenja ili kada su u pitanju počinioci najtežih krivičnih djela možemo Vam pomoći na otkrivanju i pronalažanju,  te pomoći  pravosudnim organima za dalje postupanje u skladu sa zakonom.

Takodje, ukoliko Vi ili Vaš pravni zastupnik tragate za nekim licem u postupku, na primjer svjedokom koji se ne odaziva sudskim pozivima, možemo Vam pomoći u njegovom pronalaženju.

LICA KOJA SU KORISNIKU USLUGE PROUZROKOVALA ŠTETU

Ukoliko ste svoje povjerenje poklonili pogrešnoj osobi i postali žrtva prevare, možemo Vam pomoći u pronalaženju tog lica, uputiti Vas u sve pravne aspekte slučaja, pomoći Vam da prikupite dovoljno dokaza  i da podnesete tužbu ili prijavu nadležnim organima.

Naši službenici će Vam pomoći da pronađete lice koje Vam nije blagovremeno vratilo dug i krije se od Vas. Pružićemo Vam pomoć da stupite u vezu s dužnikom, kao i  svu moguću i zakonom dozvoljenu pomoć kako bi povratili privremeno otuđen novac ili neku drugu materijalnu vrijednost.

LICA KOJA ANONIMNO I PROTIVPRAVNO POSTUPAJU PREMA KORISNIKU USLUGE SA PRIJETNJOM ŠTETNIH POSLEDICA

Security guard Montenegro će Vam pružiti punu pomoć ukoliko ste Vi ili Vaši članovi porodice izloženi anonimnim prijetnjama, uznemirujućim pozivima ili drugim vidovima ugrožavanja i uznemiravanja.

Posebno skrećemo pažnju na situacije kada su maloletni članovi Vaše porodice, najčešće djeca školskog uzrasta, izložena vršnjačkim napadima ili prijetnjama nasiljem. Ukoliko sumnjate da Vaša djeca imaju takve probleme, obratite nam se s punim povjerenjam i naši službenici će profesionalno i brzo rešiti probleme.

Spremni smo da Vam pomognemo u svim slučajevima kad imate saznanja ili sumnju da su članovi Vaše porodice izloženi agresivnim nastupima vjerskih sekti, različitih destruktivnih organizacija i pojedinaca ili izazovima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

U svim navedenim situacijama naši iskusni službenici će profesionalno, brzo i uspješno reagovati i pružiti Vam proverene informacije i ponuditi svu moguću pomoć i iskustvo u cilju razrješavanja ovakvih problema.

PRONALAŽENJE IZGUBLJENIH ILI UKRADENIH PREDMETA

Security guard Montenegro Vam može pomoći u potrazi za izgubljenim ili ukradenim predmetima. Najčešće se radi o izgubljenim dokumentima, izgubljenom ili ukradenom nakitu, umjetničkim delima ili drugim predmetima koji za Vas, pored materijalne, imaju i emotivnu vrijednost i značaj.

Naši službenici Vam mogu pomoći i u slučajevima krađe motornih vozila pri čemu sopstvenim profesionalnim kapacitetima možemo pomoći i policiji da pronađe Vaše vozilo i izvršioca ovakvog krivičnog djela.

RESTITUCIJA IMOVINE I PROVERA LEGALNOSTI VLASNIŠTVA

Security guard Montenegro spreman je da Vam pruži svu potrebnu pomoć u prikupljanju neophodne dokumentacije vezano za podnošenje zahtjeva za restituciju imovine. Radi se, prije svega, o dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima, kao i drugim obaveznim prilozima koji se odnose se na pravnu vezu podnosiova zahtjeva sa bivšim vlasnikom.