Sistemi centralizovanog elektronskog nadzora objekata i perimetra

Sistemi centralizovanog elektronskog nadzora objekata i perimetra

Kompanija je oformila centar supernadzora lokalnih sistema tehničke zaštite kojim se značajno podiže nivo opšte sigurnosti.
Centralizovani sistem za nadzor obuhvata:

• Radio relejne veze
• Praćenje pokretnih objekata
• Praćenje alarmnih sistema
• Video nadzor

Uspostavljanjem centra za nadzor, alarmni sistemi dobijaju novi sigurnosni kvalitet koji je do sada nedostajao. To je brza dojava i intervencija profesionalno obučenih lica. Uređaj za dojavu je zasnovan na bežičnom prenosu informacija. Uređaj se može povezati na sve postojeće alarmne centrale, što predstavlja veliku uštedu za korisnika.


KORAK I

*Od trenutka alarma do emitovanja dojave prođe 10 do 15 sekundi.
KORAK II

Informacije se relejnim sistemom trenutno prenosi do centra za nadzor. Osim informacije o alarmu, centar prima i veliki broj informacija o stanju alarmne centrale, kao što su:
– kada je alarm aktivan ili deaktiviran i od strane koga,
– stanje rezervne baterije, nestanak električne energije i sl.
Sve informacije koje centar primi od alarmnog sistema se arhiviraju i čuvaju 30 dana.
*15 sekundi je potrebno za prijem informacije od uređaja za dojavu i proslijeđivanje iste dispečeru.
KORAK III

Informacije o dojavi alarma dispečeri prenose patrolama na terenu radio vezom.
Informacije o neispravnostima u alarmnom sistemu prenose se licima ovlašćenim od strane vlasnika objekta ili samom vlasniku.

*Obrada informacije od strane dispečera i obavještavanje patrole traje 15 sekundi.
KORAK IV

Po prijemu informacije o alarmu o objektu, patrola najkraćim putem odlazi u objekat i postupa u skladu sa pravilima sigurnosti.
Nakon što se utvrdi da je u pitanju neovlašćeni ulazak u objekat ili neka druga situacija opasna po život i imovinu korisnika, patrola preko dispečera poziva:
– MUP
– Vatrogasce
– Hitnu pomoć
– Vlasnika.
*Po prijemu informacije patroli je potrebno 3 do 5 minuta za dolazak do objekta.

U okviru Centra za nadzor Security Guard Montenegro pruža i ekstra usluge. Na ovaj način kompanija želi poboljšati cjelokupnu situaciju na polju zaštite i bezbjednosti kako pravnih lica tako i građana Crne Gore.
Ekstra usluge obuhvataju:
– Panik tastere namijenjeni pravnim licima, koji imaju funkciju kada alarmni sistem nije uključen, npr. u radnom vremenu;
– Mobilne panik uređaje namijenjene starim ili bolesnim osobama, koji u slučaju nezgode i potrebe alarmiraju centar;
– Tekuće održavanje sistema (24-satno dežurstvo tehničkih ekipa).